STRAFRECHT

Juridisch advies

Bij strafrecht gaat het niet alleen om zaken als diefstal of moord. U kunt soms al met het strafrecht te maken krijgen bij een verkeersovertreding. Uw rijbewijs kan worden ingehouden, of u kan per ongeluk betrokken raken bij een strafbaar feit. Ook als getuige of slachtoffer kunt u soms behoefte hebben aan juridisch advies.

Juridische bijstand

De gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling zijn groot. Juridische bijstand is daarom van groot belang. Ons kantoor kan uw zaak bepleiten voor de rechter. Wij kunnen beoordelen of politie en justitie misschien zelf geen regels hebben overtreden, en welke persoonlijke omstandigheden van invloed kunnen zijn op de straf.