FAMILIE EN JEUGDRECHT

Familierecht

Familierecht gaat over zaken als huwelijk, kinderen en andere familiezaken.

Jeugdrecht

Jeugdrecht behandelt rechten en plichten van minderjarigen.

Kinderen kunnen door omstandigheden in aanraking komen met justitie. Ook kan de overheid ingrijpen in een gezinssituatie als zij meent dat het gezin geen veilige plaats voor het kind is. Dit zijn ingrijpende zaken voor zowel kind als ouder.
Kinderen hebben nog een leven voor zich. Wat zij meemaken in hun jeugd heeft soms gevolgen voor hun latere leven. Ons kantoor zet zich speciaal in voor jeugdigen, met het oog op hun toekomst.

U kunt onder andere terecht met de volgende zaken

  • Echtscheiding
  • Omgangsregeling kinderen
  • Ouderlijk gezag
  • Alimentatie
  • Erkenning van kinderen
  • Naamswijziging
  • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van kinderen
  • Adoptie
  • Jeugdstrafrecht